“ჯეო სამიტი – ახალი მოსავალი”  წარმოადგენს საერთშორისო კომპანიას, რომელიც არის უცხოური ორგანიზაციებისთვის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საიმედო მიმწოდებელი საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოთხოვნბის სრული დაცვით.  ჩვენ ვართ საქართველოს ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ფერმერებისა და წვრილი მეწარმეების ინტერესთა ფართო გამომხატველი, რომელთა ნედლეულის თანამედროვე ტექნოლოგიური გადამუშავებითა და ექსპორტირებით  ვცდილობთ სამამულო აგროპროდუქციის საზღვარგარეთ დამკვიდრებას და მოთხოვნის დინამიურ ზრდას.

ჩვენ ვღებულობთ პასუხისმგებლობას პროდუქციის ხარისხზე, შესაბამის ფასზე და მის დრულ ლოჯისტიკურ  მიწოდებას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ჩვენი კომპანიის პროდუქციის ასორიმენტი მოიცავს კეთილშობილი დაფნის გადამუშავებულ ფოთოლსა და მის ეთეროვან ზეთს, ასევე თხილს და სხვადასხვა ადგილობრივ ნაწარმს

ჩვენი მუშაობის მთავარი პრინციპია – ახალი ინოვაციური მეთოდებით,მუდმივი განვითრებით, ადგილობრივი მეწარმეების მეტი ჩრთულობით და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით სოფლის მეორნეობაში არსებული რესურსების მაქსიმალური გამოყენებ.  ჩვენს პარტნიორებთან მაღალ პასუხისმგებლობის გრძნობაზე დამყარებული, გამჭვირვალე და სტაბილური ურთიერთობა

© Copyright 2018 Mywebs.ge